Subsidies

Bent u als particulier van plan om energiebesparende oplossingen te installeren en wilt u weten of daar subsidies op zitten? Kijk dan op de Energiesubsidiewijzer. Hier vult u uw woonplaats in en ziet u meteen welke landelijke en/of regionale subsidies er beschikbaar zijn.

Zakelijke subsidies

Heeft u als ondernemer plannen om te investeren in energiebesparende en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of duurzame energie? Dan kunt u gebruik maken van fiscale voordelen door middel van investeringsaftrek. Hieronder benoemen we een drietal regelingen:

  1. Energie Investerings Aftrek (EIA)
    De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen zo'n 40% extra aftrekbaar van de fiscale winst.
  2. Milieu-investerings Aftrek (MIA) / Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (VAMIL)
    De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De MIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven.
  3. Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
    Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de Kleinschaligheids Investering Aftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Wij staan voor u klaar

Cookie melding

U ontvangt deze melding omdat wij continue opzoek zijn naar verbeteringen, derhalve meten wij uw gedrag op onze website.