Wij stellen alles in het werk om binnen ons vermogen de door ons te verlenen diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
Wij staan echter niet in voor de volledigheid, tijdigheid, functioneren en inhoud van de door ons te verlenen diensten en op basis van deze diensten verstrekte informatie.

Het vorenstaande houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van de door ons aan U verleende producten en diensten. Een dergelijke aansprakelijkheid wordt dan ook volledig uitgesloten.

Wij staan voor u klaar

Cookie melding

U ontvangt deze melding omdat wij continue opzoek zijn naar verbeteringen, derhalve meten wij uw gedrag op onze website.